Leren, ontplooiing en het brein
Ook de tiener is nog ‘werk in uitvoering’. Hij is nog niet ‘af’ op zijn 14e jaar maar heeft nog wel tien jaar nodig om cognitief, sociaal en psychologisch echt volwassen te worden. De hersenen rijpen nog door tot ongeveer het 25e jaar. En ze zijn nodig om de kennis en ervaringen die de tiener in zijn leven opdoet te kunnen opslaan, zodat hij of zij op later moment daarvan gebruik kan maken.

Ook in de volwassenheid en ouderdom blijft de mens zich aanpassen aan een veranderende omgeving. De hersenen zijn ‘plastisch’ en veranderen door de ervaringen en verworven kennis. Dat is positief en zeer belangrijk, omdat het de condities schept voor ‘levenlang leren’. Omgeving en ervaringen doen ertoe. Zij zorgen dat de hersenen veranderen om dit mogelijk te maken: ‘context shapes the brain’.

Over NeuroPsy Academie
NeuroPsy Academie is begin 2018 opgezet. Doel is om de kritische consument informatie te geven over leren, ontplooiing en het brein. En ter bestrijding van de z.g. ‘neuromythen’ en ‘onderwijsmythen’. Lees meer…

Cursussen, symposia, lezingen en workshops
Op deze nieuwe site is momenteel achtergrondinformatie te vinden over twee ‘events’. Beide vonden plaats op 15 juni: een symposium over ‘Het tienerbrein in de praktijk. Over leren, brein en ontplooiing’ en een publiekslezing van mijzelf met als titel ‘Leren, brein en ontplooiing. Over LEREN 2.0′. Deze publiekslezing is ingebed in de oratie waarmee ik op 15 juni afscheid nam van de universiteit.

In de komende periode zullen andere events worden toegevoegd aan het programma. Daarin gaat het bijvoorbeeld over cursussen in het najaar op gebied van BreinPlein (‘Wow, wat is het, hoe werkt het?’ en nieuwsgierigheid) en van Training van de executieve functies bij tieners. Ook wordt een ‘agenda’, een overzicht van presentaties gepubliceerd.

Jelle Jolles
NeuroPsy Academie en Centrum Brein & Leren
Amsterdam