Jelle Jolles is hoogleraar em. Neuropsychologie, initiatiefnemer van het Centrum Brein & Leren en auteur van vele vakpublicaties en boeken, waaronder de bestseller ‘Het tienerbrein’ (2017). Hij is een autoriteit, veelgevraagd spreker en graag geziene gast in de media als het gaat over de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij jongeren en in het kader van levenlang leren.

Afbeelding Jelle Jolles

Foto: Fred van Diem Photography

Naast zijn werk als hoogleraar Neuropsychologie werkte Jelle jarenlang als BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Hij was verantwoordelijk voor het opzetten van de Maastrichtse Geheugenpoli en de Leerpoli voor jeugdigen, waarbij hij zich met name bezighield met leren en leerstoornissen, ADHD en gedragsproblemen bij kind en jeugdige. Vanuit zijn praktijkervaringen als neuropsycholoog pleit hij voor een actieve dialoog tussen gedrags- en neurowetenschap en onderwijspraktijk.

Hij is groot voorstander van het in het onderwijs toepassen van kennis over: leren en presteren, sociaal-emotioneel functioneren, de rol van het brein, en van een stimulerende en inspirerende omgeving. Het is zijn doel om de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen te verbeteren. “Er is een stuwmeer aan bruikbare kennis, maar deze kennis dringt niet door tot in de praktijk of verandert in een neuromythe. Met studiemiddagen als deze hoop ik daar verandering in te brengen”, aldus de hoogleraar. Nadere informatie: www.jellejolles.nl

Eerdere presentaties Jelle Jolles
Om een indruk te krijgen van eerdere presentaties van Jelle Jolles, bekijkt u deze selectie.


SAVE THE DATES

Op vrijdag 10 mei 2019 spreekt Jelle Jolles tijdens de studiemiddag ‘Leren, brein en onderwijs. Over onderwijsinnovatie in de praktijk’ in Amersfoort. Voor professionals in onderwijs en/of opvoeding, i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. Lees meer >>

Op vrijdag 17 mei 2019 spreekt Jelle Jolles tijdens de studiemiddag ‘Executieve functies en het onderwijs. Over leren en ontplooiing van leerlingen van 8 tot 18 jaar’, tevens in Amersfoort. Voor professionals in onderwijs en/of opvoeding die dagelijks met jongeren werken, i.h.b. leerkrachten en intern begeleiders bovenbouw po, docenten vo en mbo, coaches, schoolpsychologen en pedagogen. Lees meer >>