NeuroPsy Academie is begin 2018 opgezet. Doel is om de kritische consument informatie te geven over leren, ontplooiing en het brein. En ter bestrijding van de z.g. ‘neuromythen’ en ‘onderwijsmythen’. NeuroPsy Academie komt voort uit het werk wat ik met mijn team van het Centrum Brein & Leren vele jaren heb uitgevoerd vanuit de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Jelle Jolles
NeuroPsy Academie en Centrum Brein & Leren
Amsterdam

Het team

©Fred van Diem Photography

Prof. dr. Jelle Jolles

Vanuit NeuroPsy Academie geef ik lezingen, workshops en andere activiteiten aan vakprofessionals, aan het algemene publiek en aan organisaties.

Met mijn team organiseer ik symposia en cursussen die het doel hebben om de dialoog tussen wetenschap en de samenleving te helpen versterken.

©RMeijer

©RMeijer

Rachelle Meijer, MSc

Als gedreven communicatiespecialist en coördinerend projectleider bij NeuroPsy Academie en Centrum Brein & Leren organiseer en coördineer ik samen met het team symposia, lezingen en cursussen.

Met mijn kennis van de diverse doelgroepen en hun interesses zorg ik daarnaast voor de vertaalslag van wetenschappelijke kennis en inzichten naar de samenleving, specifiek naar onderwijs en opvoeding. Ik draag zorg voor de verspreiding hiervan via de website(s), social media en andere communicatie uitingen. Ook onderhoud ik samen met Jelle een groot netwerk van interessante sprekers.

 

Bekijk ons huidige aanbod aan cursussen en studiemiddagen >>