Actueel:

Momenteel wordt een boekje gemaakt van de publiekslezing/openbare les van Jelle Jolles ‘Over leren, brein en ontplooiing: LEREN 2.0’ . Ook van het symposium ‘Het tienerbrein in de praktijk. Over leren, brein en ontplooiing‘ wordt een boekje gemaakt met daarin artikelen over de bijdragen van de sprekers en ook referenties en belangrijke hyperlinks naar informatie op het web. Dat komt in 2019 beschikbaar.

Omschrijving
Op vrijdag 15 juni geef ik aansluitend aan het symposium ‘Het tienerbrein in de praktijk’ vanaf 15:45 een publiekslezing (een z.g. ‘Openbare Les’). Zo’n openbare les is vrij toegankelijk en ingebed in mijn oratie. Het is de formele afronding van de aanstelling die ik sinds 1974 heb bij de Universiteit: tot 1985 in Utrecht, vanaf dat moment in Maastricht en tenslotte (vanaf 2009) bij de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze lange periode ben ik intensief werkzaam geweest op het gebied van leren & geheugen en dat van de ontplooiing van jongeren, volwassenen en ouderen. In mijn openbare les ga ik in op de-toekomst-van-het-leren. Met als titel: ‘Over leren, brein en ontplooiing: LEREN 2.0’.

©Jelle JollesHet thema van deze openbare les is ‘leren’ met een nadruk op ‘de lerende persoon’. Er is veel kennis en inzicht aanwezig binnen de wetenschap. Helaas wordt slechts een deel daarvan toegepast in de maatschappelijke praktijk van onderwijs en opvoeding, voor het ‘levenlang leren’ en voor het stimuleren van de ontplooiing van mensen met een gedragsprobleem of ‘hersendysfunctie’.

Een stelling die ik wil verdedigen is dat de dialoog tussen wetenschappers en praktijkprofessionals sterk moet worden bevorderd en dat dat ook gemakkelijk kán. De samenleving moet neuromythen en onderwijsmythen bestrijden en beter gebruik gaan maken van de vele inzichten die in de afgelopen tientallen jaren zijn verkregen. Veel kennis en inzichten die beschikbaar is de gedrags, cognitieve en neurowetenschappen en in de praktijkvelden wordt momenteel niet of nauwelijks gebruikt. Voor goed gebruik van die kennis is een multidimensionele benadering nodig. En een intensiever dialoog tussen de wetenschap en de praktijkvelden. Daardoor kan een stuwmeer aan kennis gebruikt worden door zowel de wetenschappers als de praktijkprofessionals. Ten voordeel van kind en adolescent: LEREN 2.0

©Jelle Jolles

Promotie Jelle Jolles 1980 ©Jelle Jolles

Samengevat

Datum: vrijdag 15 juni 2018
Tijd: 15:45 – 17:15 uur
Locatie: Aula, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105 Amsterdam
Voor wie: alle belangstellenden zijn welkom.
Aanmelden: gewenst via onderstaande knop. (niet meer beschikbaar)

 

#Leren2.0  #JelleJolles