‘Over leren en ontplooiing van leerlingen van 8 – 18 jaar’

Met praktische handvatten voor onderwijsprofessionals

Vrijdag 17 mei 2019 | 13:30 – 17:00 | Eenhoorn Amersfoort

Waarom neemt een slimme tiener soms oliedomme beslissingen? En hoe komt het dat zelfs leerlingen in de eindexamenklassen vaak niet in staat zijn om op een verstandige manier hun studie te plannen? Hebben adolescenten wel de vaardigheden om regie te voeren over het eigen leerproces? Het antwoord is: dat heeft allemaal te maken met de executieve functies. In deze studiemiddag deelt hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles zijn expertise en inzichten over de ontwikkeling en ontplooiing van 8 tot 18-jarigen in relatie tot de onderwijspraktijk.

 

Inhoud
Voor het opdoen van kennis en ervaringen zijn de executieve functies essentieel. Hoever een kind of adolescent is ontwikkeld in zijn executieve functies bepaalt de leermotivatie en studieprestaties. Denk hierbij aan de nieuwsgierigheid (‘Wow, wat is dat en hoe werkt dat?’), het zelfinzicht en de zelfregulatie. Ook gaat het om het vermogen om zich te concentreren en om het beheersen van impulsiviteit. De leerling heeft vaak nog onvoldoende zicht op het belang van de leerstof en kan zich niet goed verplaatsen in de bedoelingen van leraar of opvoeder. Ook kan hij of zij gewoonlijk nog slecht overzien wat de consequenties zijn van keuzen voor de toekomst (bijvoorbeeld de beslissing hoe en wanneer het huiswerk aan te pakken of de keuze voor een studieprofiel). Zelfs veel oudere tieners zijn nog wat impulsief en worden afgeleid door zaken die niets met de studie te maken hebben. Daardoor is het voor zo’n leerling niet makkelijk om de regie te voeren over het eigen leerproces.

Daarom is inzicht in de executieve functies en hun ontwikkeling waardevol voor professionals die zich richten op onderwijs, leren en/of ontplooiing: de leraar, de schoolpsycholoog of pedagoog, de studiebegeleider en coach. In deze studiemiddag deelt Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie, nieuwe wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van executieve functies bij 8 tot 18-jarigen in relatie tot de onderwijspraktijk. De studiemiddag is erop gericht om onderwijsprofessionals praktische handvatten te geven, waarmee zij deze inzichten in de praktijk kunnen toepassen.
Lees meer uitgebreide inhoudelijke informatie>>


Voor wie
Professionals in onderwijs en/of opvoeding die dagelijks met jongeren werken, i.h.b. leerkrachten en intern begeleiders bovenbouw po, docenten vo en mbo, coaches, schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs. Participanten aan deze middag hebben interesse in de nieuwe kennis en inzichten die in de gedrags- en neurowetenschap zijn verworven over de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jeugdigen, en in de mogelijkheid om deze praktisch toe te passen.


Programma

Bekijk het programma en de onderwerpen die aan bod komen tijdens de studiemiddag.


Jelle Jolles

Jelle Jolles

Over de spreker
Professor Jelle Jolles is een ervaren spreker met 20 jaar praktijkervaring in onderwijsinnovatie als specialist op gebied van ‘leren’ en was vele jaren Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Hij werkt aan een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Lees meer >>


©NeuroPsyAcademie

©NeuroPsyAcademie

Kernwoorden
• leren • vaardigheden • nieuwsgierigheid • motivatie en prestatie • zelfinzicht en zelfregulatie • planning en controle • intenties, emoties, empathie • sociale regels en normen • training • ontwikkeling van 8-18 jaar • ontplooiing • steun, sturing en inspiratie • diversiteit • jongens en meisjes • taal en denken • welbevinden • onderpresteren • bewegen • kunst, cultuur, Bildung

 

 


Samengevat

Datum: Vrijdag 17 mei 2019
Tijd: Van 13:30 tot 17:00 uur, inloop vanaf 13:00 uur
Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2. Op 100 meter van het station, en met ruime parkeergelegenheid naast de vestiging. Bekijk de looproute vanaf het station.
Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding die dagelijks met jongeren werken, i.h.b. leerkrachten en intern begeleiders bovenbouw po, docenten vo en mbo, coaches, schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op het regulier onderwijs.
Toegang: €165,- per persoon inclusief boek Het tienerbrein (2017) en hand-out boekje met take home messages, aanbevelingen, tips & trucs. Op deze studiemiddag zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Inschrijvendeze studiemiddag heeft reeds plaatsgevonden.

Download de flyer

Bijdrage aan onderwijsinnovatie
De inkomsten voor deze studiemiddag worden geïnvesteerd in onderwijsinnovatie via kennisdisseminatie van wetenschap naar de onderwijspraktijk.

Certificering ten behoeve van (her)registratie c.q. portfolio
Voor deze studiemiddag kan een certificaat van deelname op naam worden uitgegeven. Dit certificaat ontvangt u per e-mail uiterlijk twee weken na de dag van deelname. Het certificaat kunt u gebruiken voor het bijhouden van het portfolio voor registratie of herregistratie bij uw beroepsvereniging.

NVO
“Leden van de NVO kunnen de scholing opvoeren onder niet geaccrediteerd onderwijs (via voornoemd certificaat, programma met tijden, informatie van de docent en inhoud van de scholing). Na het indienen zal een externe commissie beoordelen of de punten mee kunnen tellen voor uw herregistratie. Voor mensen die alleen een registratie bij de SKj hebben is dit helaas niet mogelijk.”


Vragen?
Heeft u vragen over de studiemiddag? U kunt ons bereiken via e-mail: info@breinplein.nl