‘Over onderwijsinnovatie in de praktijk’

Met praktische handvatten

Vrijdag 10 mei 2019 | 13:30 – 17:00 | Eenhoorn Amersfoort

Moet je de leerling de ruimte laten om zelf te ontdekken en moet hij of zij de regisseur zijn over het eigen leerproces? Of moet je sturen en inspireren? En hoe zit het met bewegen en sport, met kunst en cultuur, met Bildung? Hebben jongens en meisjes op school eigenlijk een andere aanpak nodig omdat ze een andere hersenontwikkeling schijnen te hebben?
Tijdens de studiemiddag ‘Leren, brein en onderwijs’ gaat hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles in op deze en andere vragen die van belang zijn voor de wijze waarop we ons onderwijs in de komende tien jaar willen gaan inrichten.

 

Inhoud
De laatste jaren is veel kennis verworven over kind en adolescent en de ontwikkeling van hun leervaardigheden. De rijping van de hersenen is belangrijker dan indertijd gedacht omdat ze doorloopt tot in de volwassenheid: de adolescent is nog ‘werk in uitvoering’. En het blijkt dat ‘de omgeving’ – oftewel de leraar, de opvoeder, school, de coach – een essentiële rol speelt in de neuropsychologische ontwikkeling en rijping. Daarom kunnen inzichten uit de gedragswetenschap en de wetenschap van hersenen & gedrag – mits op juiste wijze ‘vertaald’ naar de onderwijspraktijk – helpen om goede keuzes te maken en de voorwaarden te scheppen voor kennisverwerving en ontplooiing van de leerling. Naast de cognitieve ontwikkeling zijn daarin ook de fysieke groei en het verwerven van sociaal-emotionele vaardigheden essentieel.

Hoe kunnen we gaan zorgen voor onderwijs dat de leermotivatie en de studieprestaties versterkt én ook nog bijdraagt aan de persoonlijke ontplooiing? Hoe houden we rekening met de grote individuele verschillen die kunnen bestaan in het tempo van de ontwikkeling? Met de verschillende leef- en leersituaties waarin jongeren opgroeien? Daarover praat Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie, oprichter van het Centrum Brein & Leren en de NeuroPsy Academie, u in één middag bij. En geeft hiermee handvatten voor onderwijsvernieuwing.
Lees meer uitgebreide inhoudelijke informatie >>


Voor wie
Professionals in onderwijs en/of opvoeding, i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs. Participanten aan deze middag hebben interesse in de nieuwe kennis en inzichten die in de gedrags- en neurowetenschap zijn verworven over de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jeugdigen, en in de mogelijkheid om deze praktisch toe te passen op het brede domein van educatie.


Programma

Bekijk het programma en de onderwerpen die aan bod komen tijdens de studiemiddag.


Jelle Jolles

Jelle Jolles

Over de spreker
Professor Jelle Jolles is een ervaren spreker met 20 jaar praktijkervaring in onderwijsinnovatie als specialist op gebied van ‘leren’ en was vele jaren Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Hij werkt aan een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Lees meer >>


Kernwoorden
• handvatten voor onderwijsinnovatie in de schoolse context • leermotivatie en studieprestaties • leren, denken en persoonlijke groei • pre-adolescent en adolescent: de ontwikkeling van 8-18 jaar • brein en leren • kindfactoren die het leren kunnen bevorderen dan wel belemmeren • de executieve functies • sport en bewegen • kunst, cultuur en Bildung • trainen en inspireren • onderwijs- en neuromythen


Samengevat

Datum: Vrijdag 10 mei 2019
Tijd: Van 13:30 tot 17:00 uur, inloop vanaf 13:00 uur
Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2. Op 100 meter van het station, en met ruime parkeergelegenheid naast de vestiging. Bekijk de looproute vanaf het station.
Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding, i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op het regulier onderwijs.
Toegang: €165,- per persoon inclusief boek Het tienerbrein (2017) en hand-out boekje met take home messages, aanbevelingen, tips & trucs. Op deze studiemiddag zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Inschrijvendeze studiemiddag heeft reeds plaatsgevonden.

Download de flyer

Bijdrage aan onderwijsinnovatie
De inkomsten voor deze studiemiddag worden geïnvesteerd in onderwijsinnovatie via kennisdisseminatie van wetenschap naar de onderwijspraktijk.

Certificering ten behoeve van (her)registratie c.q. portfolio
Voor deze studiemiddag kan een certificaat van deelname op naam worden uitgegeven. Dit certificaat ontvangt u per e-mail uiterlijk twee weken na de dag van deelname. Het certificaat kunt u gebruiken voor het bijhouden van het portfolio voor registratie of herregistratie bij uw beroepsvereniging.

NVO
“Leden van de NVO kunnen de scholing opvoeren onder niet geaccrediteerd onderwijs (via voornoemd certificaat, programma met tijden, informatie van de docent en inhoud van de scholing). Na het indienen zal een externe commissie beoordelen of de punten mee kunnen tellen voor uw herregistratie. Voor mensen die alleen een registratie bij de SKj hebben is dit helaas niet mogelijk.”


Vragen?
Heeft u vragen over de studiemiddag? U kunt ons bereiken via e-mail: info@breinplein.nl